Question Paper of B.Com Semester-6 Hons. & General

SEM 6_10_BCom_HONS_COMMERCE_DSE 6.2 T_TAX PROCEDURES AND PLANNING–10454

SEM 6_10_BCom_HONS_COMMERCE_DSE 6.2A_FINANCIAL MANAGEMENT–10455

SEM 6_10_BCom_GENERAL_COMMERCE_DSE 6.2 M_RURAL MARKETING AND INTERNATIONAL MARKETING–10448

SEM 6_10_BCom_GENERAL_COMMERCE_DSE 6.2 T_TAX PROCEDURES AND PLANNING–10449

SEM 6_10_BCom_GENERAL_COMMERCE_DSE 6.2A_FINANCIAL MANAGEMENT–10450

SEM 6_10_BCom_HONS_COMMERCE_DSE 6.2 M_RURAL MARKETING AND INTERNATIONAL MARKETING–10453